The beginning is always today

Grana International have been in the Self storage business since early 90’s. We have more then 20 years of experience of establishing new companies, building new sites, investing, financing and operating of Self Storage sites i several European countries as well as contributors to several associations in the business. Now we are starting a new company.

With 24Storage we are ready to start building the next generation of Self Storage sites. Using our experience and knowledge from companies as Shurgard Europe and SelStor, we have the possibility to make 24Storage a success within the industry.

We have a solid foundation, the funds, new ideas and the experience for the company to be one of the leading companies within the expanding Self Storage market. Our main focus in the beginning will be on the Swedish market to be expanded internationally in a later stage.

Grana International is owned by Michael Fogelberg and family and was founded 1987 in Belgium. The company have been involved in the development of the Self Storage industry both in Europe and for the Swedish market. In a joint venture, Grana International with Shurgard during 10 years built Shurgards business and presence in Europe with 140 Self Storage Sites in 7 countries.

After the sale of the equity in Shurgard Europe, Grana International founded SelStor in Sweden 2007. The following years SelStor built 8 sites, where 5 was in Stockholm. In 2012 Pelican Self Storage acquired SelStor.

Grana International AB har sedan början av 1990-talet varit verksam inom Self Storage marknaden. Vi har nu över 20 års erfarenhet av etablering, byggnation, investering, finansiering och drift av Self Storage anläggningar i flera Europeiska länder och har varit drivande bakom organisationer inom branschen. Nu startar vi ett nytt bolag.

Med 24Storage är vi beredda att bygga nästa generations Self Storage anläggningar. Genom vår erfarenhet och kunskap från verksamheterna i Shurgard Europa och SelStor har vi möjlighet att göra 24Storage till ännu en succé.

Vi har en bra erfarenhetsgrund att stå på och nya idéer för att även vårt nya företag skall bli ett av de ledande inom den expanderande Self Storage marknaden.  Vårat fokus kommer till en början att vara den Svenska marknaden för att senare expandera internationellt.

Grana International ägs av Michael Fogelberg med familj och grundades 1987 i Belgien. Företaget har varit inblandat i utvecklingen av Self Storage branschen både på den europeiska och den svenska marknaden. Genom ett joint venture med Shurgard har Grana International under ca 10 år medverkat till att bygga upp Shurgards verksamhet med 140 Self Storage anläggningar i 7 länder i Europa.

Efter försäljningen av delägarskapet i Shurgard Europa grundade Grana International SelStor i Sverige 2007.  Under de följande åren etablerade SelStor 8 anläggningar, varav 5 i Stockholm. SelStor såldes under 2012 till Pelican Self Storage.