Michael Fogelberg


Michael Fogelberg och Shurgard

Michael Fogelberg flyttade till Bryssel, Belgien 1992, där han tog initiativet till att undersöka möjligheterna att starta Self Storage bolag i Europa, efter att ha sett denna blomstrande verksamhet i USA. Michael inledde kontakterna med Shurgard Storage Centers Inc i Seattle och var inblandad i alla förhandlingar tills partnerskapet bildades 1994. Partnerskapet var ett joint venture med målet att bygga upp Shurgards närvaro i Europa, som fram till dess bara hade närvaro i USA.

Michaels ursprungliga ansvar i partnerskapet var att hantera utvecklingen i Belgien. Men 1997 flyttade han till Sverige för att starta verksamheten där. Senare startade Michael verksamheten i Danmark 2001 (Shurgards då 6: e marknad) och blev VD för både Sverige och Danmark.

Grana International sålde sedan sin andel av företaget till Shurgard 2004. Michael lämnade Shurgard 2004/2005.

Michael Fogelberg startar SelStor

2007 grundade Michael SelStor AB, ett svenskt företag inom self storage branschen. Där var Michael verkställande direktör för företaget och utvecklade 10 själv lagrings anläggningar i och runt Stockholm.

Senare i december 2012 såldes företaget till Pelican Self Storage. Michael lämnade företaget i slutet av oktober 2013.

Det innovativa företaget 24Storage

2014 vill Michael Fogelberg starta något nytt och innovativt. Och företaget han startar är 24Storage. Ett nytt och modernt Self Storage-företag som fokuserar på modern teknik och användarupplevelse. Idag kan du hitta 25 anläggningar från 24Storage i Sverige.

Övriga befattningar och företag

Under 2005 investerade Michael i Street Car i London samt Taxisystemet i Sverige.

Michael var också en av grundarna av Federation of Self Storage in Europe (FEDESSA) och är styrelseledamot (www.fedessa.org) samt Self Storage Association Sweden (SSAS), och är för närvarande ordförande (www. ssasweden.com).